ENERGETSKA EFIKASNOST

21. vek je svakako vek u kome se okretanje čoveka zdravom načinu života smatra prioritetom.
Očuvanje planete započinje upravo očuvanjem sopstvenog zdravlja i načina života. U našem slučaju – načina življenja.

Pojam ENERGETSKA EFIKASNOST se načešće susreće u dva moguća značenja, od kojih se jedno odnosi na uređaje, a drugo na mere i ponašanja.

Pod ENERGETSKI EFIKASNIM uređajem smatra se onaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi.

MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Pod energetskom efikasnošću podrazumevaju se mere koje se primenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije.

Bez obzira da li je reč o tehničkim ili netehničkim merama, ili o promenama u ponašanju, sve mere podrazumevaju isti, ili čak i viši, stepen ostvarenog komfora i standarda.

Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitaka energije i povećanja energetske efiksnosti su:

  • zamena neobnovljivih energenata obnovljivim
  • zamena energetski neefikasnih potrošača efikasnim
  • izolacija prostora koji se greje
  • zamena dotrajale stolarije u prostorijama koje se greju
  • ugradnja mernih i regulacionih uređaja za potrošače energije
  • uvođenje tarifnih sistema od strane distributera koji će podsticati štednju energije i sl.

ENERGETSKI EFIKASNA KUĆA

Passiv house standard je koncept koji podize kvalitet do krajnjih granica kako bi se postigao maksimalan komfor i maksimalna energetska efikasnost. Koncept pasivne kuće razvijen je u Nemačkoj 80-ih godina i strogo je definsana od strane Pi ( Passivhous Institut ) u Darmstadt-u, u Nemačkoj. Predstavlja smernice na kojima se zasnivaju svi moderni standardi za uštedu energije.

Sa aspekta izgradnje novih objekata, i sa aspekta uštede energije. taj standard je najstrožiji u celom svetu.

Pasivna kuća po standardu ima stroge limite za U ( toplotnu provodnost ) vrednost gradjevinskih materijala koje treba primeniti prilikom izgradnje novih objekata. Na svakom projektu najveći izazov je pronaći formulu koje materijale i u kojoj meri ih iskoristiti prilikom izgradnje spoljašnjih zidova i krovnih konstrukcija.

IZOLACIJA OBJEKTA

Prema pasivnom stadardu U vrednost spoljašnih zidova ne sme biti veća od 0.15 W/m2K. Preporuka je da koeficijent prolaska toplote kroz spoljašni zid bude što manji, po mogućnosti treba postići vrednost U=0.1 W/m2K. Da bi se ovo postiglo kamena vuna u Wooden frame konstrukciji treba da bude 400 mm.

Kada se radi spoljašni zid sa kontaktnom fasadom ( nije svojstveno skandinavskom tržistu ) Spoljna obloga zida je fasada izradjena od ekspandiranog polistirena ( XPS ), debljina kamene vune u wooden frame konstrukiji može biti manja 400 mm, u zavisnosti od debljine ekspandiranog polistirena koji se koristi kao spoljašni sloj fasadnog zida.

Da bi se smanjio uticaj toplotnih mostova, prilikom izgradnje wooden frame konstrukcije, dobro bi bilo wooden frame konstrukciju zameniti sa I-joist konstrukcijom i obavezno treba raditi sa unutrašnje strane zida raditi instalacionu ravan sa dodatnih 50 mm kamene vune.

DIHTOVANJE OBJEKATA

Da bi povećali energetsku efikasnost vašeg objekta posebnu pažnju morate obratiti na DIHTOVANJE OBJEKTA ili “CURENJE VAZDUHA”.

Cilj je što efikasnije sačuvati ( održati ) željenu toplotu u Vašem objektu. Borimo se da sprečimo gubitke energije prolaskom vazduha kroz pukotine objekta. Blower door test koji se radi na kraju montaže objekta je naša odgovornost ka Vašem objektu.

Ovo možemo postići za Vas samo odgovornim ponašanjem i u proizvodnji elemenata Vašeg objekta i preciznim dihtovanjem objekta prilikom same montaze objekta.

KUĆA KOJA TRAJE

Osnovni materijal kojim se služimo za izgradnju vašeg objekta je drvo. Posebnu pažnju moramo obratiti na sprečavanje prolaska vlage do drvenih elemenata od kojih pravimo objekat za Vas.

Naš stručan tim posebnu pažnju obraća na: odabir i pravilnu primenu materijala kojim se sprečava prodor vlage do drvenih elemenata od kojih gradimo kuću za Vas.

Koristimo materijale koji od svih ponudjenih imaju najbolje karakeristike

Izuzetnu pažnju posvećujemo:

  • Spoju drvenih elemenata objekta sa temeljima;
  • Dihtovanju svih mokrih čvorovima u kući;
  • Folijama koje koristimo da bi sprečili pojavu kondenzata
  • Zaštiti fasade