EKOLOŠKI ODRŽIVI OBJEKTI

U današnje vreme, kada rastuće cene energenata tek nagoveštavaju razmere krize koja je pred nama, postajemo sve više svesni potrebe racionalnog korištenja energije.
Održivi razvoj danas više nije samo pojam iz stručne literature, već je postao sastavni deo evropskih zakonskih standarda kao i način života njenih građana.

Gradeci Vašu kuću trudimo se da zadovoljimo sve standarde ekološki održive proizvodnje. S obzirom na ograničenost izvora energenata, danas zajedno moramo razvijati svest o potrebi izgradnje ekološki prihvatljivih objekata

  • Osnovni materijal koji koristimo za izgradnju vaše kuće je drvo i materijali koji se koriste preradom drveta. U pripremi i preradi drveta za proizvodnju Vaše kuće utroši se neuporedivo manje energije u odnosu na izradu materijala koji se koriste prilikom drugih sistema gradnje
  • Kada pričamo o ekologiji moramo voditi računa o utrošku energije potrebne za proizvodnju materijala koje koristimo za gradnji Vaše kuće

ŽIVIMO DUŽE,
zdrav životni ambijent


Vaša kuća treba biti izgradjena od ekološki prihvatljivih i biološki zdravih materijala.

Drvo pozitivno utiče na ljudsko zdravlje i jeste najzdraviji građevinski materijal. Zidovi su obloženi gips pločama koje imaju jednaku PH vrednost kao čovekovo telo i bez mirisa su, dakle nikako nisu štetne. To garantuje prirodnu količinu vlažnosti vazduha i klimu u prostoru u kome se udobno živi i radi.

Naš tip gradnje spada u suvu gradnju. Prilikom izrade kuća na ovaj način, maksimalno se izbegava upotreba mokrog postupka gradnje svojstvenog drugim tipovima gradnje.