SIMPLE AND STYLISHŽelite da igrate ENERGETKI EFIKASNU utakmicu ? Evo šta sve morate da znate


Da bi Vaša kuća bila ENERGETSKI EFIKASNA, moramo zadovoljiti standarde koji važe za ENERGETSKU EFIKASNOST

ENERGETSKA EFIKASNOST

Izolacija u zidovima mora biti bolja, a to se postiže povećanjem debljine ugrađene izolacije u spoljašnje zidove. Cilj je u što većoj meri sprečiti razmenu energije između spoljnje i unutrašnje sredine kuće.

Mora se povesti računa o dihtovanju kuće, da bi se izbeglo "curenje vazduha", kroz moguće pukotine nastale gradnjom, ugradnjom prozora, montažom elektro i vodovodnih instalacija.

Prozori koje ugrađujemo moraju da zadovolje visoke standarde koji važe za ENERGETSKI EFIKASNE objekte.

Da bi se ispoštovali zahtevi ENERGETSKE EFIKASNOSTI a pri tome sačuvao konfor srećnog stanovanja naši projektanti moraju da obrate pažnju na orjentaciju kuće u odnosu na ambijent u kome se kuća gradi. Jako je bitno da kuća bude pravilno orjentisana u odnosu na izvor sunčeve svetlosti.

Optimizuju tehničku dokumentaciju za izradu objekta kako bi elementi kuće koji se izradjuju u proizvodnji bili što komforniji za rad sa aspekta dihtovanja kuće i u radionici i na terenu.

Sve više će se pribegavati PREFABRIKOVANOM sistemu gradnje objekata u KONTROLISANIM USLOVIMA za rad, a na terenu će se raditi samo montaža;

Izradom Vašeg objekta u našem proizvodnom pogonu,Vi dobijate:
1. maxsimalno zadihtovan objekt
2. brzo i precizno izgradjen objekat